PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

SOM UNA ESCOLA

CONCERTADA

CATALANA

FAMILIAR

ARRELADA AL BARRI

LAICA I PLURAL

Què ens caracteritza?

PROMOVEM ELS VALORS

Eduquem en la responsabilitat, l’esforç, constància, el respecte, la tolerància, l’empatia i la solidaritat.

FEM ESCOLA SOSTENIBLE

Conscienciem en el respecte i la conservació del medi ambient. Formem part del projecte
“Agenda 21"

OBERTS AL CANVI

Tenim un projecte propi, flexible, obert a totes aquelles innovacions que l’enriqueixen i que permeten l’aprenentatge significatiu i competencial del nostre alumnat.

ATENEM LA DIVERSITAT

Fem un seguiment individual de l’alumnat i atenem les necessitats de suport educatiu, tot adaptant el treball de l’aula a les seves necessitats i/o capacitats.

APRENDRE A APRENDRE

Fomentem l’autonomia personal, els hàbits d’higiene, d’alimentació i de treball, així com l’adquisició de l’esperit crític.
ENS RENOVEM
SOM PRESENT
SOM FUTUR
Previous
Next
 • Seguiment INDIVIDUALITZAT
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Projecte d’ANGLÈS EXCEL·LENT
 • Exàmens de Cambridge
 • Projecte de FRANCÈS DESTACAT
 • Exàmens DELF Prim francès
 • Educació Física i natació a partir dels 3 anys al CN Sant Andreu
 • Activitats extraescolars

Acollida matinal gratuïta

de 8h a 9h per a l'alumnat de P3
Curs 2022-2023

Educació Infantil 2n cicle (3 a 5 Anys)

La finalitat del nostre centre en aquest etapa és ajudar al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima de confiança on se sentin acollits i on es desperti el seu interès per l’aprenentatge.

Ens proposem acompanyar als alumnes en el camí de la seva autonomia, fomentant els hàbits del dia a dia i ajudant-los en el seu desenvolupament. Com també destaquem la importància que els nens/es observin, experimentin i descobreixin el seu entorn més proper.

Tanmateix per tal que els infants tinguin una atenció més individualitzada i oferir-los un millor aprenentatge es realitza el desdoblament del grup classe a les hores de llengua/matemàtiques.

Promovem...

 • Adquisició d’hàbits
 • Educació emocional
 • Projectes globalitzats
 • Descoberta i experimentació
 • Llenguatge oral
 • Llenguatge musical
 • Llenguatge matemàtic
 • Iniciació a la lectoescriptura
 • Motricitat
 • Ambients
 • Natació
 • Anglès
 • Apadrinament lector
 • Robòtica educativa
 • Grups reduïts

Educació Primària (6 a 12 Anys)

L’objectiu principal d’aquesta etapa és la consolidació dels aprenentatges i coneixements que permeten créixer al nostre alumnat com a persones capaces d’integrar-se en la societat a la que pertanyen, a partir dels valos i normes d’aquesta.

Per tal d’assolir aquestes fites, es fa un seguiment acurat dels procés d’aprenentatge tant per part del/la tutor/a, que és el màxim responsable del seguiment, adaptació i integració de l’alumnat, com de la resta de docents.

Es potencia el contacte directe amb les famílies, tot facilitant la interacció amb altres professionals externs (EAP, especialistes, proves psicopedagògiques…).

Promovem...

 • Educació en valors            
 • Treball per projectes
 • Hàbits de treball i estudi
 • Pensament deductiu
 • Llegir per aprendre
 • Grups reduïts
 • Expressió oral i escrita
 • Anglès i francès
 • Llenguatge musical i instrumental
 • Science
 • Biblioteca escolar
 • Natació

Ens vols conèixer?

Concertem una visita