PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-2025

SOM UNA ESCOLA

CONCERTADA

CATALANA

FAMILIAR

ARRELADA AL BARRI

LAICA I PLURAL

Què ens caracteritza?

PROMOVEM ELS VALORS

Eduquem en la responsabilitat, l’esforç, constància, el respecte, la tolerància, l’empatia i la solidaritat.

FEM ESCOLA SOSTENIBLE

Conscienciem en el respecte i la conservació del medi ambient. Formem part del projecte
“Agenda 21"

OBERTS AL CANVI

Tenim un projecte propi, flexible, obert a totes aquelles innovacions que l’enriqueixen i que permeten l’aprenentatge significatiu i competencial del nostre alumnat.

ATENEM LA DIVERSITAT

Fem un seguiment individual de l’alumnat i atenem les necessitats de suport educatiu, tot adaptant el treball de l’aula a les seves necessitats i/o capacitats.

APRENDRE A APRENDRE

Fomentem l’autonomia personal, els hàbits d’higiene, d’alimentació i de treball, així com l’adquisició de l’esperit crític.
ENS RENOVEM
SOM PRESENT
SOM FUTUR
Previous
Next
 • Seguiment INDIVIDUALITZAT
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Projecte d’ANGLÈS EXCEL·LENT
 • Exàmens de Cambridge
 • Projecte de FRANCÈS DESTACAT
 • Exàmens DELF Prim francès
 • Educació Física i natació a partir dels 3 anys al CN Sant Andreu
 • Activitats extraescolars

Acollida matinal gratuïta

de 8h a 9h per a l'alumnat de I3
Curs 2023-2024

Educació Infantil 2n cicle (3 a 5 Anys)

La nostra prioritat a l’etapa d’ Educació Infantil és que els infants se sentin segurs i feliços per a  garantir relacions afectives entre ells i amb les mestres. Aquestes relacions seran el pilar per a l’adquisició de l’autonomia i dels futurs aprenentatges. Proporcionem un clima de confiança on se sentin acollits i on es desperti el seu interès i curiositat.

Guiem l’infant cap al desenvolupament de les seves capacitats mitjançant el treball per projectes, els tallers internivells, el joc com a recurs educatiu,  l’aprenentatge a través d’activitats manipulatives i cooperatives i el respecte als diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatge.

L’escola potencia i afavoreix la relació amb les famílies tot mantenint un contacte permanent, directe i diari a la sortida de l’escola. També, fent-les partícips de les activitats d’aula per així ajudar a l’infant a conèixer el seu entorn més proper i  facilitant que puguin seguir les activitats setmanals realitzades a l´aula formant part  de l’Instagram de la promoció.

TREBALLEM...

 • Matemàtiques
 • Expressió oral
 • Música
 • Descoberta i experimentació
 • Psicomotricitat
 • Motricitat fina
 • Anglès
 • Natació
 • Coeducació
 • Expressió Corporal
 • Tallers Internivells
 • Adquisició d’hàbits
 • Educació emocional
 • Iniciació a la lectoescriptura
 • Dinàmica de famílies

Educació Primària (6 a 12 Anys)

L’objectiu principal d’aquesta etapa és el creixement íntegre del nostre alumnat, tant a nivell d’aprenentatges com a nivell personal.

Per assolir aquesta fita es fa un seguiment acurat de l’alumnat tant per part de el/la mestre/a tutor/a com de la resta d’especialistes que entren a l’aula.

Estem en contacte estret amb les famílies així com amb els professionals externs que atenen els nostres infants (EAP, terapeutes, CSMIJ, …).

treballem...

 • Activitats cíviques i culturals            
 • Treball competencial
 • Hàbits de treball i estudi
 • Pensament deductiu
 • Llegir per aprendre
 • Desdoblament de grups
 • Comprensió i expressió
 • Llengües estrangeres
 • Llenguatge artístic
 • Science
 • Animació a la lectura
 • Natació

Ens vols conèixer?

Concertem una visita