aula matinal

Acollida matinal

L’escola Laia ofereix un servei d’acollida diari, de 8h a 9h del matí, que és controlat pels mateixos mestres del centre. Durant aquesta hora l’alumnat pot lliurar-se al plaer de la lectura o bé al repàs de continguts. També pot esbargir-se al pati de l’escola fins a l’arribada de la resta de companys.

Permanències

A les tardes, en finalitzar les classes, a més de les extraescolars també s’ofereix un servei de permanències en el centre de 17h a 18h. Al llarg d’aquesta hora, l’alumnat pot berenar i avançar i/o finalitzar aquelles tasques escolars que hagin quedat pendents.

La contractació d’aquests serveis pot ser de tipus mensual, setmanal, o esporàdic.