Activitats Extraescolars

Fora de l’horari lectiu les activitats extraescolars han passat a ser un complement més de la formació integral del nostre alumnat ja sigui mitjançant la consolidació i ampliació dels aprenentatges que es duen a terme al llarg del curs, o a través del coneixement d’altres de nous.

Iniciació esportiva - Dels 3 als 7 anys

Sensibilització musical - I3 i I4

Iniciació a l’instrument - a partir dels 5 anys

Mecanografia - CM i CS Ed. Primària (Franja migdia)

Dansa / Jazz - Ed. Infantil i Primària

Robòtica educativa - Ed. Infantil i Primària

Escacs - Iniciació i perfeccionament (Primària - Franja migdia)

Iniciació al teatre - Ed. Primària

Anglès - Potenciació de la part oral i la comprensió (Ed. Infantil i Primària)