Activitats Extraescolars

Fora de l’horari lectiu les activitats extraescolars han passat a ser un complement més de la formació integral del nostre alumnat ja sigui mitjançant la consolidació i ampliació dels aprenentatges que es duen a terme al llarg del curs, o a través del coneixement d’altres de nous.

La nostra oferta passa per l’aprenentatge de l’anglès, la música, el jazz, el cant coral, els escacs, la iniciació a l’esport, el teatre i la robòtica.  Per a l’alumnat de l’escola,  aquesta oferta s’amplia a l’acolliment  matinal i de tarda, les convivències i la setmana blanca.