Adscripció als centres de Secundària i Batxillerat

La continuïtat a Secundària

En acabar l’Educació Primària l’escola ofereix la possibilitat de continuar els estudis de l’etapa d’Educació Secundària, Batxillerat i/o Cicles Formatius en tres centres amb els quals mantenim una adscripció, garantint a les nostres famílies l’accés a qualsevol d’aquests centres.

Aquesta continuïtat també ve avalada per la comunicació que es manté a nivell pedagògic, de manera que caps d’estudi i tutors/es mantenen el contacte entre escoles per tal d’assegurar el seguiment individual del nostre alumnat.

L’elecció d’aquestes tres escoles s’ha dut a terme tenint en compte l’afinitat a nivell metodològic i pel fet de compartir un projecte educatiu semblant. Cada una d’elles es defineix a partir d’uns trets específics que han d’acabar determinant la tria de les nostres famílies.

Per a més informació es pot accedir a les seves pàgines web clicant a qualsevol dels següents enllaços:

Centre d’estudis Monlau – Carrer de Monlau 6, 08027 Barcelona

Escola Pia Nostra Senyora – Carrer Diputació 277, 08007 Barcelona

Escola Ipsi – Carrer Compte Borrell 243-249, 08029 Barcelona