Competència Alumnat

DESPLEGAMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL

S’ha consensuat el treball de les diferents competències de l’àmbit digital entre els diferents nivells i matèries.

Us annexem uns documents amb les orientacions metodològiques, d’avaluació i els criteris d’avaluació d’etapa.