COMUNICACIÓ DEL CENTRE

El centre té diversos canals de comunicació amb la comunitat educativa ( pàgina web, facebook, instagram, Clickedu…)

PORTAL WEB del centre

El centre disposa d’una pàgina web amb la informació pública. S’hi poden trobar informacions estàtiques al menú, que es revisen periòdicament (documentació, claustre, mitja pensió, activitats escolars i extraescolars, calendaris del curs, etc.).

COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES

Totes les informacions amb les famílies es realitzen per un dels següents canals:

    • preferiblement per CLICKEDU, aplicació de comunicació web i mòbil a l’usuari que ha donat la família al fer la matrícula.
    • per telèfon, als indicats per la família en les dades del centre.
    • per videotrucada, exclusivament amb l’adreça de la família.
    • en persona, amb cita prèvia.

Tutorial sobre el funcionament de la plataforma Clickedu:

COMUNICACIÓ AMB ELS DOCENTS

informacions als docents es realitzen per un dels següents canals:

Informacions genèriques, convocatòries de claustre i consell escolar a l’adreça corporativa del Departament d’Educació (@xtec.cat).

Informacions de l’Escola i tutoria per CLICKEDU

COMUNICACIÓ AMB ELS ALUMNES

  La comunicació digital amb l’alumnat, a partir de 4t de primària, serà via Outlook amb l’adreça corporativa de l’alumne/a: nom.cognom@laia.cat