INVENTARI DIGITAL

PORTÀTILS / TAULETES

A l’Escola Laia hi ha un armari de càrrega d’ordinadors portàtils. Aquests dispositius s’utilitzen dins del centre i majoritàriament en mig grup, hi ha un horari de reserva.

Cada aula disposa de projector i pissarra digital amb el sistema Mimio per a la realització d’activitats interactives.

PROJECTORS

Cada aula disposa de projector i pissarra digital amb el sistema Mimio per a la realització d’activitats interactives. Els infants comencen des de petits a tenir contacte amb les noves tecnologies.

IMPRESSIÓ

El centre disposa de dues fotocopiadores. Cada docent té una contrasenya per imprimir i les fotocòpies tant en blanc i negre com en color estan limitades trimestralment.

A Secretaria hi ha una d’aquestes impressores per imprimir els documents de Despatx.