Professorat

El nostre equip docent està format per personal qualificat i plenament bolcat a la seva pràctica educativa, tot respectant i potenciant el procés personal de cada infant.

Fidels al seu compromís, col·laboren amb les famílies, ajuden els alumnes a ser persones crítiques vers el seu entorn i participen en la formació de persones solidàries i defensores dels valors humans.

equip directiu

Jaume Tamareu - Direcció especialista matemàtiques Cicle Superior

jaume tamareu

Direcció i especialista matemàtiques Cicle Superior

Sandra Quinquilla de Miguel - Cap d'estudis i tutora de 4t

Sandra quinquilla

Cap d'estudis i tutora de 4t

Eva Jiménez Lumbreras - Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

eva jiménez

Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

educació infantil

Míriam Gaitan Sánchez - Tutora P3

Míriam Gaitán

Tutoria P3

Judit Castany Saster - Tutora P4

Judit Castany

tutoria p4

Laia Castellanos2

Laia castellanas

tutoria p5

educació primària

Eva Jiménez Lumbreras - Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

Eva Jiménez

Tutora de 1r i Coordinadora Infantil i Primària

Georgina Junque Pastor - Tutora 2n

georgina Junqué

Tutora de 2n

Elisenda Molins Renter - Tutora de 3r i coordinadora atenció a la diversitat

Elisenda molins

Tutora de 3r i coordinadora atenció a la diversitat

Sandra Quinquilla de Miguel - Cap d'estudis i tutora de 4t

sandra quinquilla

Cap d'estudis i Tutora de 4t

Gisela Munné Bartoll - tutora 5e i especialista francès

Gisela Munné

Tutora de 5è i especialista francès

Joan Carles Garcia López - Especialista de música i tutor de 6è

Joan Carles Garcia

Tutor de 6è i Especialista de música

Laia Tamareu Escobar - Mestra de suport primària

laia tamareu

Mestra de suport primària

especialistes

Carme Lasierra Puyuelo - Matemàtiques Infantil

carme lasierra

Matemàtiques infantil

Joan Carles Garcia López - Especialista de música i tutor de 6è

joan carles garcia

Especialista de música

Jordi Bigorra3

JORDI BIGORRA

educació física

Meritxell Arribas Peydro - Especialista anglès

Meritxell Arribas

Especialista anglès

Yolanda Belmonte González - especialista anglès

yolanda belmonte

Especialista anglès

Tània Roca Bosch - Especialista anglès

tania roca

Especialista anglès

Gisela Munné Bartoll - tutora 5e i especialista francès

gisela munné

Especialista francès

Eva Jiménez Lumbreras - Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

eva jiménez

Especialista francès

Sandra Quinquilla de Miguel - Cap d'estudis i tutora de 4t

sandra quinquilla

Especialista francès

pas

Mireia Martínez Morata - Psicòloga

mireia martínez

psicòloga

Foto_16

desireé balcells

administració i secretaria

Alberto Manito Garcia - Cuiner

albert manito

cuiner