Professorat

El nostre equip docent està format per personal qualificat i plenament bolcat a la seva pràctica educativa, tot respectant i potenciant el procés personal de cada infant.

Fidels al seu compromís, col·laboren amb les famílies, ajuden els alumnes a ser persones crítiques vers el seu entorn i participen en la formació de persones solidàries i defensores dels valors humans.

equip directiu

Jaume Tamareu - Direcció especialista matemàtiques Cicle Superior

jaume tamareu

Direcció

Sandra Quinquilla de Miguel - Cap d'estudis i tutora de 4t

Sandra quinquilla

Cap d’estudis i coordinadora de Cicles Mitjà i Superior

Eva Jiménez Lumbreras - Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

eva jiménez

Coordinadora Infantil i Cicle Inicial

educació infantil

Míriam Gaitan Sánchez - Tutora P3

Míriam Gaitán

Tutoria I3

Especialista en Eduació Infantil

Laia Castellanas

tutoria i4

Eva Jiménez Lumbreras - Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

Eva Jiménez

tutoria de i5

educació primària

Judit Castany Saster - Tutora P4

Judit Castany

TUTORIA DE 1r

Elisenda Molins Renter - Tutora de 3r i coordinadora atenció a la diversitat

Elisenda Molins

TUTORIA DE 4t

Georgina Junque Pastor - Tutora 2n

Georgina Junque

TUTORIA DE 2n

Gisela Munné Bartoll - tutora 5e i especialista francès

Gisela Munné

TUTORIA DE 5è

Laia Tamareu Escobar - Mestra de suport primària

Laia Tamareu

TUTORIA DE 3r

Joan Carles Garcia López - Especialista de música i tutor de 6è

Joan Carles Garcia

TUTORIA DE 6è

especialistes

Meritxell Arribas Peydro - Especialista anglès

Meritxell Arribas

Especialista anglès

Yolanda Belmonte González - especialista anglès

yolanda belmonte

Especialista anglès

Tània Roca Bosch - Especialista anglès

tania roca

Especialista anglès

Gisela Munné Bartoll - tutora 5e i especialista francès

gisela munné

Especialista francès i atenció a la diversitat

Eva Jiménez Lumbreras - Coordinadora Infantil i Primària i tutora de 1r

eva jiménez

Especialista francès

Sandra Quinquilla de Miguel - Cap d'estudis i tutora de 4t

sandra quinquilla

especialista de francès i matemàtiques

Jordi Bigorra3

JORDI BIGORRA

especialista educació física

Joan Carles Garcia López - Especialista de música i tutor de 6è

joan carles garcia

especialista música

Jaume Tamareu - Direcció especialista matemàtiques Cicle Superior

Jaume Tamareu

especialista matemàtiques

Elisenda Molins Renter - Tutora de 3r i coordinadora atenció a la diversitat

Elisenda Molins

Atenció a la diversitat

Mireia Martínez Morata - Psicòloga

Mireia Martínez

Atenció a la Diversitat

Especialista d'educació física

Xavi Costa

especialista d'educació física

pasS

Mireia Martínez Morata - Psicòloga

mireia martínez

Secretaria acadèmica

Foto_16

Desirée balcells

administració i secretaria