projecte educatiu

A partir de la nostra definició com a escola, el nostre projecte educatiu té com a única finalitat preparar els nostres infants per a la societat en la qual s’han de desenvolupar com a persones íntegres, empàtiques, solidàries i emprenedores.

Aquests propòsits marquen el nostre dia a dia a l’escola, la nostra raó de ser i la manera de fer i d’actuar. I ens esforcem per tal de:

 • Potenciar l’aprenentatge significatiu i competencial, per tal que el nostre alumnat adquireixi les eines per resoldre problemes i situacions de la vida real.
 • Afavorir diferents formes de treball i d’aprenentatge, individual o en grup, que permetin potenciar les habilitats i capacitats de tots els infants.
 • Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.
 • Atendre les necessitats específiquesdels nostres infants que requereixen un suport educatiu.
 • Formar en el respecte vers la diversitat de llenguatges, cultures, religions, etc.
 • Conscienciar de la importància del respecte i la conservació del medi ambient.

 Els nostres principis metodològics es fonamenten en:

 • Una Educació integral que afavoreixi el desenvolupament cognitiu, social, emocional i motriu de l’alumnat.
 • L’aprenentatge autònom i significatiuon, a partir dels coneixements previs i amb l’oferiment de diferents eines i recursos, estableixin noves connexions potenciant la recerca individual, però també l’experimentació i l’aprenentatge entre iguals.
 • L’atenció a la diversitat, posant especial atenció a les diferències individuals. Centrant-nos en la detecció dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • L’aprenentatge contextualitzat, participant de l’entorn social i cultural de l’escola tant gaudint dels actes, festes i celebracions, com de la participació en diferents campanyes solidàries i en programes mediambientals i de conscienciació ciutadana.
 • Un enfocament globalitzador, entenent l’educació com una tasca multidisciplinar i indivisible.
 • La construcció conjunta de l’aprenentatge entre l’escola i les famílies, partícips de la definició del centre com a espai educatiu.