ampa / afa

L’AFA de l’Escola Laia vol contribuir a generar al llarg de tota l’escolaritat de cada un dels nostres fills/es diferents espais de desenvolupament personal relacionats amb tot allò que es treballa a l’escola, com a complement de la seva formació i amb l’objectiu comú d’aconseguir que arribin a ser persones responsables, creatives, competents –cognitivament i emocionalment- i compromeses amb el seu entorn.

L’assoliment d’aquest objectiu només serà possible amb la participació de tots els pares i mares de l’escola i el seu compliment es podrà mesurar en base al creixement personal de cada infant.

Entre tots, el que volem és fer pinya:

  • per a què els nostres fills/es tinguin la millor formació possible a l’escola.
  • per dotar de recursos psicopedagògics a l’equip docent.
  • per compartir moments d’aprenentatge comú entre nens/es, mestres, mares i pares.
  • per potenciar el pensament creatiu, científic i social dels nostres fills i filles, facilitant activitats extraescolars i interescolars.
  • per acostar l’escola al barri i alhora vincular-hi persones, institucions i projectes aliens que aportin valor educatiu.
  • per reforçar els pares i mares en el seu dia a dia com a tals.
  • per acompanyar les famílies amb dificultats.
  • per actuar com a nexe d’unió i comunicació entre l’escola, família, administració i agents socials implicats per així poder assolir l’objectiu comú que dona sentit a l’AFA. En definitiva, per gaudir de l’escola comunicant, participant i visualitzant els resultats de l’esforç de totes i tots.