Presentació EDC

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació del nostre centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

En el PEC del centre es concreta el nostre desplegament digital. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, l’alumnat de primària i mestres disposen d’un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic, accés al drive. Amb aquests usuaris es gestiona tota la comunicació del centre en vers les tasques educatives.

El centre fa tres anys ha apostat per una plataforma de comunicació digital, Clickedu, on es gestiona la comunicació amb les famílies, els pagaments de rebuts, la gestió d’assistència i les avaluacions.