Activitats complementàries

Aquest tipus d’activitats es desenvolupen no només a partir dels coneixements que venen donats des del currículum, sinó també des d’altres ensenyaments que van més enllà amb l’objectiu d’aconseguir la formació integral del nostre alumnat. Per això, algunes d’elles són una ampliació d’allò que es va treballant a l’aula i altres són un complement primordial d’aquesta formació.

Així doncs, les activitats complementàries que oferim són les següents:

Educació infantil

P3
P4
P5
Taller de raonament
1
1
1
Anglès
2’5
2’5
2’5
Natació
0’75
0’75
0’75
Motricitat
0’75
0’75
0’75

Educació Primària

Cicle Inicial
1r
2n
Pensem i juguem
1
1
Suma+ (càlcul)
1
1
Viatgem amb la lectura
2
2
Natació
1
1
Cicle Mitjà
3r
Raonem amb Mates+
1
Suma+
1
Llegim entre línies
1
Science zone
1
Natació
1
Cicle Mitjà
4t
Suma+
1
Llegim entre línies
1
Français
2
Natació
1
Cicle Superior
Suma+
1
1
Chatting time
1
1
Français
2
2
Natació
1
1