PROTOCOL COVID19 A L’ESCOLA (CURS 2021-22)

En aquest nou curs, el tercer sota el jou de la pandèmia, l’escola Laia segueix aplicant les mesures i indicacions recomanades pel Departament d’Educació i del PROCICAT, que són d’obligat compliment.

En resum, són les següents:

Mesures bàsiques

Ús de mascareta

Rentat freqüent de mans

Distància de seguretat

Entrades i sortides

Obligatorietat de respectar els horaris establerts per a un bon funcionament.

En cas de retard caldrà esperar que tots els grups siguin a dins.

Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

Ús obligatori de mascareta homologada o equivalent (amb filtre).

– En cas de no dur-ne, l’escola en facilitarà una d’un sol ús.

Mascareta de recanvi guardada dins d’una bossa de tela.

Dins l’aula

Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet –en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de 6 anys-.

Rentat de mans després de cada activitat i abans i després de sortir de l’aula.

Cada dues hores, aprofitant les franges de pati i menjador, es ventilarà l’aula.

A la finalització de la jornada escolar es netejaran i desinfectaran tots els espais.

En els desdoblaments, la biblioteca acollirà a cada franja de dues hores un mateix grup, i per tant seguiran les pautes de grup estanc.

Els especialistes han de dur sempre mascareta.

Fora de l’aula

Ús obligatori de mascareta en:

Desplaçaments interns com anar al bany, canviar d’aula, anar al pati, a la sala polivalent o al menjador.

Desplaçaments fins al CNSA i a l’interior de les seves instal·lacions.

Distància de seguretat:

S’utilitzaran en el menjador i l’aula del costat. Els grups estaran dividits per taules per no barrejar alumnes de diferents nivells.

Ús obligatori de mascareta i distància de seguretat en:

La franja de permanències de matí i tarda.

La franja extraescolars, quan els grups estiguin formats per alumnat de diferents grups estables.

Activitats i sortides.

NO es pot venir a l’escola:

Amb símptomes (1 o més dels següents):

            – Febre o febrícula

            – Tos

            – Dificultat per respirar

            – Congestió nasal

            – Mal de coll

            – Mal de panxa

            – Diarrea i/o vòmits

            – Malestar i/o dolor muscular

Positiu prova PCR

Pendent de resultats PCR

Convivència amb un cas positiu

El control diari de la simptomatologia, abans d’anar a escola, correspon exclusivament a les famílies. Una praxis incorrecta, o el fet de passar per alt les nostres responsabilitats, pot afectar seriosament tot el grup classe.

PROTOCOL EN CAS DE CONTAGI

Aïllament de l’infant en un entorn reservat amb supervisió d’un responsable

Contacte amb la família via telefònica

Contacte amb el CAP de referència

Recollida automàtica de l’infant

Visita al CAP de referència (optatiu, es pot acudir a mútua)

Comunicació a l’escola per part de la família de les decisions mèdiques

Si se li fa la prova i és positiva… quarantena del grup estable de convivència (treball telemàtic)

Si se li fa la prova i és negativa… retorn a l’escola

 SOBRE LA MASCARETA

Cal venir a l’escola amb mascareta. Un cop a l’aula dins del grup estanc, es pot treure en el cas dels/les alumnes d’Infantil i, en funció de la fase de risc en la qual ens trobem, també ho podran fer els de primària.

Aquesta mascareta sempre s’haurà de guardar en una bossa de tela. Si es porta mascareta quirúrgica caldrà canviar-la per una altra abans o després de dinar.

Tots l’alumnat ha de portar mascareta de recanvi, per si hi ha pèrdua, ruptura o altres. Si no en tenen, l’escola disposarà de mascaretes, però només se’n facilitaran en cas que hi hagi algun incident amb les pròpies de cadascú.

La mascareta s’ha de portar en qualsevol desplaçament fora de l’aula: per anar al bany, canviar d’aula, anar al pati, a la sala polivalent o al menjador.

Al menjador deixaran la mascareta dins la bossa de roba i en un cistell. Quan acabin de dinar se la tornaran a posar per anar a la seva aula.

Per anar a les Instal·lacions del CN Sant Andreu caldrà portar la mascareta posada. També dins el vestidor i en els desplaçaments interns fins arribar a la piscina o a la pista poliesportiva. El mestre d’educació física (afegir-ho) tindrà un recipient per a què puguin deixar-les.

Per tant cal que tant les mascaretes com les bosses estiguin correctament marcades.

ALTRES

Com ja s’ha dit, l’entrada i sortida de l’escola es farà de manera esglaonada.

Es donarà prioritat a la comunicació per via telemàtica.

No es podran realitzar assemblees o reunions presencials. Només en el cas que els/les tutors/es o l’equip directiu ho cregui convenient, es podrà entrar dins l’escola complint amb les mesures de prevenció vers la COVID-19 (el màxim de persones assistents a una reunió presencial serà de 10).