PROTOCOL COVID19 A L’ESCOLA (CURS 2021-22)

En aquest nou curs, el tercer sota el jou de la pandèmia, l’escola Laia segueix aplicant les mesures i indicacions recomanades pel Departament d’Educació i del PROCICAT, que són d’obligat compliment.

En resum, són les següents:

Mesures bàsiques

 • Ús de mascareta
 • Rentat freqüent de mans
 • Distància de seguretat

Entrades i sortides

 • Obligatorietat de respectar els horaris establerts per a un bon funcionament.
  • En cas de retard caldrà esperar que tots els grups siguin a dins.
 • Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Ús obligatori de mascareta homologada o equivalent (amb filtre).

– En cas de no dur-ne, l’escola en facilitarà una d’un sol ús.

 • Mascareta de recanvi guardada dins d’una bossa de tela.

Dins l’aula

 • Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació epidemiològica ho permet –en cas que no sigui així, també hauran de dur mascareta a l’aula a partir de 6 anys-.
 • Rentat de mans després de cada activitat i abans i després de sortir de l’aula.
 • Cada dues hores, aprofitant les franges de pati i menjador, es ventilarà l’aula.
 • A la finalització de la jornada escolar es netejaran i desinfectaran tots els espais.
 • En els desdoblaments, la biblioteca acollirà a cada franja de dues hores un mateix grup, i per tant seguiran les pautes de grup estanc.
 • Els especialistes han de dur sempre mascareta.

Fora de l’aula

 • Ús obligatori de mascareta en:
  • Desplaçaments interns com anar al bany, canviar d’aula, anar al pati, a la sala polivalent o al menjador.
  • Desplaçaments fins al CNSA i a l’interior de les seves instal·lacions.
 • Distància de seguretat:
  • S’utilitzaran en el menjador i l’aula del costat. Els grups estaran dividits per taules per no barrejar alumnes de diferents nivells.
 • Ús obligatori de mascareta i distància de seguretat en:
  • La franja de permanències de matí i tarda.
  • La franja extraescolars, quan els grups estiguin formats per alumnat de diferents grups estables.
  • Activitats i sortides.

NO es pot venir a l’escola:

Amb símptomes (1 o més dels següents):

            – Febre o febrícula

            – Tos

            – Dificultat per respirar

            – Congestió nasal

            – Mal de coll

            – Mal de panxa

            – Diarrea i/o vòmits

            – Malestar i/o dolor muscular

Positiu prova PCR

Pendent de resultats PCR

Convivència amb un cas positiu

El control diari de la simptomatologia, abans d’anar a escola, correspon exclusivament a les famílies. Una praxis incorrecta, o el fet de passar per alt les nostres responsabilitats, pot afectar seriosament tot el grup classe.

PROTOCOL EN CAS DE CONTAGI

 • Aïllament de l’infant en un entorn reservat amb supervisió d’un responsable
 • Contacte amb la família via telefònica
 • Contacte amb el CAP de referència
 • Recollida automàtica de l’infant
 • Visita al CAP de referència (optatiu, es pot acudir a mútua)
 • Comunicació a l’escola per part de la família de les decisions mèdiques
 • Si se li fa la prova i és positiva… quarantena del grup estable de convivència (treball telemàtic)
 • Si se li fa la prova i és negativa… retorn a l’escola

 SOBRE LA MASCARETA

 • Cal venir a l’escola amb mascareta. Un cop a l’aula dins del grup estanc, es pot treure en el cas dels/les alumnes d’Infantil i, en funció de la fase de risc en la qual ens trobem, també ho podran fer els de primària.
 • Aquesta mascareta sempre s’haurà de guardar en una bossa de tela. Si es porta mascareta quirúrgica caldrà canviar-la per una altra abans o després de dinar.
 • Tots l’alumnat ha de portar mascareta de recanvi, per si hi ha pèrdua, ruptura o altres. Si no en tenen, l’escola disposarà de mascaretes, però només se’n facilitaran en cas que hi hagi algun incident amb les pròpies de cadascú.
 • La mascareta s’ha de portar en qualsevol desplaçament fora de l’aula: per anar al bany, canviar d’aula, anar al pati, a la sala polivalent o al menjador.
 • Al menjador deixaran la mascareta dins la bossa de roba i en un cistell. Quan acabin de dinar se la tornaran a posar per anar a la seva aula.
 • Per anar a les Instal·lacions del CN Sant Andreu caldrà portar la mascareta posada. També dins el vestidor i en els desplaçaments interns fins arribar a la piscina o a la pista poliesportiva. El mestre d’educació física (afegir-ho) tindrà un recipient per a què puguin deixar-les.
 • Per tant cal que tant les mascaretes com les bosses estiguin correctament marcades.

ALTRES

 • Com ja s’ha dit, l’entrada i sortida de l’escola es farà de manera esglaonada.
 • Es donarà prioritat a la comunicació per via telemàtica.

No es podran realitzar assemblees o reunions presencials. Només en el cas que els/les tutors/es o l’equip directiu ho cregui convenient, es podrà entrar dins l’escola complint amb les mesures de prevenció vers la COVID-19 (el màxim de persones assistents a una reunió presencial serà de 10).