Música

Sensibilització al llenguatge musical amb instruments P-3 i P-4

A partir de l’atracció natural de tots els infants vers la música, es treballa la sensibilitat i el gust musical amb l´objectiu que aprenguin a escoltar, apreciar i gaudir amb la música.

Llenguatge musical + violí* P-5 i Educació primària  

Iniciació a l´estudi d´un instrument musical fent petits grups i aprenent la lectura musical i la interpretació de petites peces de grans autors o de cançons populars.

*En cas de voler aprendre algun altre instrument, cal comunicar-ho prèviament.