escacs

A més de l’aprenentatge del joc, altres beneficis que aporta aquesta activitat són l’adquisició d’habilitats com la presa decisions, la previsió de conseqüències, la capacitat de concentració i aprendre a mantenir una actitud de silenci, tranquil·litat i quietud.

Està destinada a l’alumnat de primària i es duu a terme un migdia a la setmana.