anglès

L’escola Laia i ACTIVA idiomes treballen de la mà per seguir endavant amb el Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE). PIPE engloba totes les accions d’aprenentatge de les llengües que es porten a terme a l’escola Laia de forma sistematitzada i personalitzada. Activa, en l’àmbit curricular, orienta els especialistes de llengua anglesa de l’escola. PIPE dona un segell d’identitat propi en l’àmbit lingüístic i facilita treure un major rendiment a l’aprenentatge de l’anglès. ACTIVA també s’encarrega de la gestió i organització de l’escola d’idiomes de l’escola Laia, les extraescolars, les quals estan en estreta relació amb les competències i continguts treballats des de l’àrea d’anglès.

A més, els infants que participen a l’Escola d’Idiomes tenen la possibilitat de millorar encara més el seu domini de l’anglès a través de la immersió lingüística,  treballant la naturalització de la llengua com a mitjà de comunicació habitual mitjançant una metodologia lúdica i dinàmica. També es promou la independència de l’ús de l’idioma a través d’activitats participatives i interactives.