El motiu que ens porta a iniciar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera a l’edat d’1 any, és el fet que quan més petit és el nen més fàcil li resulta aprendre-la. Investigacions realitzades en el camp de la lingüística conclouen que aprendre un segon o tercer idioma abans dels 7 anys estimula i facilita un millor aprenentatge en totes les àrees.

L’anglès extraescolar al nostre centre pretén complementar el projecte lingüístic curricular. Per aquest motiu, les classes potencien la comprensió i expressió oral.

Aquest curs 2019-20, l’acadèmia British House col·labora amb el nostre projecte intern i ens imparteix les classes extraescolars. Els dilluns i dimecres a partir de les 17.15h els alumnes es divideixen en grups segons edat i nivell i desenvolupen i milloren les seves competències d’aprenentatge.

Cursos i Horaris

Cicle Mitjà i SuperiorAlumnes de 8 a 11 anysDilluns i dimecres de 17:15h a 18:15h