Aquest tipus d’activitats es desenvolupen no només a partir dels coneixements que vénen donats des del currículum, sinó també des d’altres ensenyaments que van més enllà amb l’objectiu d’aconseguir la formació integral de cadascun dels nostres alumnes.

Per això, algunes d’elles són una ampliació d’allò que ja es va treballant a l’aula i altres són un complement primordial d’aquesta formació.

Així doncs les activitats complementàries que oferim són les següents:

Educació Infantil

P3P4P5
Anglès2,5 h.2,5 h.2,5 h.
Natació45 min.45 min.45 min.
Motricitat45 min.45 min.45 min.
Taller de raonament1 h.1 h.1 h.

Educació Primària

Cicle Inicial
1r2n
Lectura2 h.2 h.
Natació1 h.1 h.
Taller de raonament2 h.2 h.
Cicle Mitjà
3er4t
Lectura2 h.1 h.
Natació1 h.1 h.
Taller de raonament2 h.1 h.
Francès-2 h.
Cicle Superior
Natació1 h.1 h.
Taller de ronament1 h.1 h.
Francés2 h.2 h.
Conversa en Anglès1 h.1 h.