LAIA és una escola concertada, laica i catalana, d’educació Infantil i Primària, de caràcter plural i obert. Ubicada al barri de Sant Andreu de Barcelona, va néixer amb la voluntat de formar persones lliures, autònomes, competents i implicades en una societat plural. Així com també, amb el repte d’educar els seus alumnes per a la vida i a través de la vida.

És un concepte d’escola amb estil propi, gràcies sobretot al treball i la implicació del seu equip de mestres i professionals de l’educació que hi intervenen. El seu objectiu és el d’acompanyar a cada un dels infants en la seva formació, no només des de la vessant estrictament acadèmica sinó també a partir de la transmissió dels valors que han de permetre la seva realització com a persones d’una gran qualitat humana.

El nostre model Pedagògic potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres, les matemàtiques, l’educació física i l’ensenyament artístic. Fomenta la pràctica d’activitats esportives i treballa en la sensibilització dels valors de respecte al medi ambient, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible del seu entorn més immediat.

El desdoblament dels grups en algunes matèries permet treballar d’una manera més individual per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius proposats en el projecte educatiu.

A més, també oferim activitats extraescolars que complementen el currículum dels nostres alumnes, com són l’anglès, l’iniciació esportiva, la robòtica, el jazz, la setmana blanca d’esquí o les convivències, entre d’altres.

D’altra banda, el nostre alumnat disposa de la possibilitat de presentar-se a través de la mateixa escola als prestigiosos exàmens de Cambridge com a mecanisme extern d’avaluació del projecte educatiu.
Més de 50 anys d’experiència i una reconeguda adaptació professional avalen i garanteixen els resultats obtinguts pels nostres alumnes. Tot plegat, juntament amb l’atenció a les necessitats educatives específiques, permet que cada alumne pugui assolir el nivell més òptim en els seus aprenentatges. A més a més, la relació amb les famílies, ens distingeix d’altres escoles del nostre entorn.

Conscients que l’educació va lligada a la realitat social i que per tant està subjecta a tots els canvis que en ella s’hi produeixen, el nostre model pedagògic sempre està obert a nous projectes fruit de la reflexió sobre la pràctica educativa.
A l’escola Laia la calidesa i la proximitat als nens i a les famílies permet establir una connexió mestra – alumne que es veu reflectida en el creixement i la formació humana del nen/a.

El caràcter integrador i el fet de compartir la majoria d’espais del centre permet la interrelació entre tots els membres de la comunitat educativa i que tots els mestres i alumnes es coneguin indistintament del nivell en que es trobin.

Entre tots fem escola i l’escola som tots:

  • Equip de mestres
  • Alumnes Infantil
  • Alumnes Primària
  • Famílies
  • Personal Pass