Curs 17 – 18: Agenda 21 som tots!!

Com segur que ja sabeu, l’Agenda 21 és un projecte que es duu a terme per millorar el medi ambient.

Sabeu quin tema tractarem aquest any des de l’Agenda 21?

Ens hem fixat que fa uns anys treballem la separació dels residus però que encara no acabem de fer les coses correctament.
Cada aula té diferents papereres i tots nosaltres hauríem de saber per a que serveix cadascuna. Fins i tot els mestres.
Per això durant aquest curs, us posarem a prova i cada setmana revisarem si utilitzeu les papereres com cal. D’aquesta revisió també us encarregareu vosaltres. Cada mes un curs haurà de revisar setmanalment les papereres de paper i envasos de les aules i dels patis. Després, aquests alumnes hauran de llençar els residus al contenidor corresponent. Un de nosaltres, sempre us acompanyarà i us ajudarà en el que calgui.