Curs 2021-2022

En aquest nou curs, el tercer sota el jou de la pandèmia, l’escola Laia segueix aplicant les mesures i indicacions recomanades pel departament d’educació i del PROCICAT, que són d’obligat compliment.

En resum, són les següents:

 • Mesures bàsiques
  • Ús de mascareta
  • Rentat freqüent de mans
  • Distància de seguretat

 

 • Entrades i sortides
  • Obligatorietat de respectar els horaris establerts per a un bon funcionament.
  – En cas de retard caldrà esperar que tots els grups siguin a dins. 
  • Rentat freqüent de mans amb gel hidroalcohòlic.
  • Ús obligatori de mascareta homologada o equivalent (amb filtre).
  – En cas que es faci malbé o de pèrdua l’escola en facilitarà una d’un sol ús.
  • Mascareta de recanvi guardada dins d’una bossa de tela.

 

 • Dins l’aula
  • Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil. A primària hauran de dur sempre la mascareta.
  • Rentat de mans després de cada activitat i abans i després de sortir de l’aula.
  • Cada dues hores, aprofitant les franges de pati i menjador, es ventilarà l’aula.
  • A la finalització de la jornada escolar es netejaran i desinfectaran tots els espais.
  • En els desdoblaments, la biblioteca acollirà a cada franja de dues hores un mateix grup, i per tant seguiran les pautes de grup estanc.
  • Els especialistes però, han de dur sempre mascareta.

 

 • Fora de l’aula
  • Ús obligatori de mascareta en:
  – Desplaçaments interns com anar al lavabo, canviar de classe, anar al pati o al menjador.
  – Desplaçaments fins al CNSA i a l’interior de les seves instal·lacions.
  • Distància de seguretat:
  – Menjador. S’utilitzaran el menjador i l’aula del costat. Els grups estaran dividits per taules per no barrejar alumnes de diferents nivells.
  • Ús obligatori de mascareta i distància de seguretat en:
  – La franja de permanències de matí i tarda
  – La franja extraescolars, quan els grups siguin mixtes.
  – Activitats i sortides

 

 • NO es pot venir a l’escola:
  Amb símptomes (1 o més dels següents):
  – Febre o febrícula
  – Tos
  – Dificultat per respirar
  – Congestió nasal
  – Mal de coll
  – Mal de panxa
  – Diarrea i/o vòmits
  – Malestar i/o dolor muscular
  – Positiu prova PCR
  – Pendent de resultats PCR
  – Convivència amb un cas positiu

 

El control diari de la simptomatologia, abans d’anar a escola, correspon exclusivament a les famílies. Una praxis incorrecta, o el fet de passar per alt les nostres responsabilitats, pot afectar seriosament a tot el grup classe.

PROTOCOL EN CAS DE CONTAGI
• Aïllament de l’alumne en un entorn reservat amb supervisió d’un responsable
• Contacte amb la família via telefònica
• Contacte amb el CAP de referència
• Recollida automàtica de l’alumne
• Visita al CAP de referència (Optatiu, es pot acudir a mútua).
• Comunicació a l’escola per part de la família de les decisions mèdiques
• Si se li fa la prova i és positiu… quarantena del grup estable de convivència (treball telemàtic)
• Si se li fa la prova i és negatiu… retorn a l’escola

SOBRE LA MASCARETA
• Cal venir a l’escola amb mascareta. Un cop a l’aula dins del grup estanc, només es pot treure en el cas dels/les alumnes de Infantil.
• Aquesta mascareta sempre s’haurà de guardar en una bossa de tela. Si porten mascareta quirúrgica caldrà canviar-la per una altra abans o després de dinar.
• Tots els alumnes han de portar mascareta de recanvi, per si hi pèrdua, ruptura o altres. Si no en tenen, l’escola disposarà de mascaretes, però només se’n facilitaran en cas de que hi hagi algun incident amb les pròpies de cadascú.
• La mascareta s’ha de portar en qualsevol desplaçament fora de l’aula: per anar al lavabo, canviar de classe, anar al pati o al menjador.
• Al menjador deixaran la mascareta dins la bossa de roba i en un cistell. Quan acabin de dinar se la tornen a posar per anar a la seva aula.
• Per anar a les Instal·lacions del CN Sant Andreu caldrà portar la mascareta posada. També dins el vestidor i en els desplaçaments interns fins arribar a la piscina o la pista poliesportiva. El mestre d’EF. tindrà una altre recipient per a què les deixin allà.
• Per tant cal, que tant les mascaretes com les bosses estiguin correctament marcades.

 

ALTRES
• Com ja s’ha dit, l’entrada i sortida de l’escola es farà de manera esglaonada.
• Es donarà prioritat a la comunicació por via telemàtica.
• No es podran realitzar assemblees o reunions presencials. Només en el cas que els/les tutors/es o l’equip directiu, ho cregui convenient, es podrà entrar dins l’escola complint amb les mesures de prevenció vers la COVID-19 (el màxim de persones assistents a una reunió presencial serà de 10).