L’escola Laia és una escola privada concertada d’educació Infantil i Primària, per la Generalitat de Catalunya, amb codi de centre 08035842.

Si el seu fill / a ha de fer Educació Infantil o Educació Primària poden concertar una primera entrevista amb l’equip directiu del centre que els informarà de tots els aspectes referents a aquest i de tots aquells altres que siguin del seu interès.

Aquesta entrevista es sol·licita a la secretaria del centre, bé mitjançant un correu electrònic amb les seves dades personals a l’adreça de correu electrònic escola@laia.cat

O bé per telèfon al número 93 511 13 51.

L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 h

Per poder atendre millor i sense haver de córrer, els recomanem que concerten l’entrevista el més aviat possible

Podeu trobar més informació a la pàgina web del Departament d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio