Cicle Mitjà

En aquest cicle l’objectiu principal és l’obtenció de la plena autonomia i responsabilitat personals vers el treball i l’estudi.

L’adquisició de les eines i estratègies per assolir els diferents continguts a través de l’assoliment de la lectura comprensiva i la capacitat d’expressar-se amb propietat tant a nivell oral com a escrit són també part fonamental del projecte.