Cicle Inicial

És el cicle on es treballa i marca com a objectiu l’assoliment del procés de la lectoescriptura, amb l’obtenció d’una mecànica lectora fluïda i la consolidació del grafisme i l’ortografia pròpia del nivell.

Juntament amb el coneixement i domini de les operacions matemàtiques bàsiques i un treball complementari del raonament lògic configuren la base imprescindible per establir la base dels futurs aprenentatges.