Aquesta activitat s’està utilitzant com una eina més d’aprenentatge que permet desenvolupar una bona colla d’habilitats, a més d’aportar valors de treball cooperatiu en equip,

D’aquesta manera els objectius que ens marquem són:
• Fomentar les vocacions científic-tecnològiques entre els nostres alumnes.
• Despertar-ne el potencial creatiu tot adquirint noves habilitats i competències (iniciativa, treball en equip, lideratge, resolució de problemes, auto confiança, superació, innovació, comunicació…).
• Aprendre experimentant i superant petits reptes per consolidar l’aprenentatge i enriquint els continguts de les matèries de Matemàtiques i Ciència.

LEGO Education ®

Els alumnes han de ser capaços de dissenyar, construir, programar i controlar robots per superar els reptes de les diverses activitats amb l’objectiu de consolidar i enriquir el seu aprenentatge a partir de la seva pròpia experiència i d’una manera pràctica.

L’enfocament de l’educació i el paper dels educadors estan canviant. L’aprenentatge ha de proporcionar als nens i nenes oportunitats d’experimentar amb el seu entorn per a resoldre problemes, ampliar la seva creativitat, la seva motivació i la seva autonomia, i desenvolupar la seva capacitat d’emprenedoria i de treball en equip, amb una gran interacció amb les noves tecnologies.

LEGO® Education ha estat creant solucions d’aprenentatge innovador en els últims 30 anys. Actualment les tècniques de la Robòtica educativa amb LEGO EV3 desenvolupen i afavoreixen les habilitats i competències dels nostres nens i joves per preparar-los per al futur.

De 3r a 6è d'Educació PrimàriaDijous de 17:00h a 18:30h