L’escola ofereix un servei de permanències diari de 8 a 9 h del matí i un altre de 17 a 18h que és controlat pels mateixos mestres del centre.

Durant aquestes hores els alumnes poden lliurar-se al plaer de la lectura o bé al repàs i reforç de continguts.