Aquesta és una activitat dirigida als alumnes més petits, on a partir de l’assoliment dels nivells bàsics de psicomotricitat i de l’adquisició de l’autonomia en els moviments i control del propi cos, s’inicia aquesta nova fase consistent en la introducció en diferents esports.

L’objectiu principal radica en el desenvolupament motriu dels infants, que es veuen en la necessitat de trobar, per si mateixos, la solució a les noves situacions a què s’enfronten, a partir dels coneixements i experiències apreses amb anterioritat.

L’activitat la coordina i dirigeix el nostre especialista d’educació física i natació, Javier Rubio.

Educació Infantil i Cicle Inicial d'Educació PrimàriaDimarts i dijous de 17:15 a 18:15