Els hi informen que per un bon funcionament de la web www.escolalaia.com, propietat i responsabilitat de INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web.

Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL en la seva web només utilitza “cookies” pròpies del servei de Google Analytics; que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça ip d’accés; els hi informem que aquestes seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: c. Neopàtria, 74-76, 08030 Barcelona (Barcelona)

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anònima.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

A més a més també pot des habilitar les cookies des del propi navegador utilitzat en el seu dispositiu, seguint les passes següents:

– Microsoft Internet Explorer, en la opció de Eines → Opcions de Internet → Privacitat → Configuració.

– Firefox, en la opció de Eines → Opcions → Privacitat → Cookies.

– Chrome: Configuració → opcions avançades → Privacitat → Configuració de contingut.

– Safari: Preferencies → Seguretat

En cas contrari, i havent informant INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL a traves dels seus mitjans d’atenció al públic.

Les informamos que para un correcto funcionamiento de la web www.escolalaia.com, propiedad y responsabilidad de INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL el sistema de navegación utiliza algunos datos de navegación (“Cookies”) para poder ofrecer un servicio más personalizado a los usuarios de la web.

Las “Cookies” son pequeños archivos de texto que el navegador guarda cuando se navega por páginas web y aplicaciones. Se puede obtener la información de la dirección IP que utiliza el ordenador para conectarse a la página web, la dirección URL de la pagina web solicitada, la hora de la conexión y otros parámetros relativos al sistema operativo del entorno informático del usuario. Esta información tan solo se recoge para identificar la sesión con el objetivo de facilitar el análisis de la página web.

INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL en su web tan solo utiliza “cookies” propias del servicio ofrecido por de Google Analytics; que es un servicio de estadísticas de páginas web que ofrece Google, Inc. Google Analytics recoge información del equipo del usuario para obtener informes sobre la actividad de la aplicación; guardando la información almacenada en servidores de los Estados Unidos.

En todo caso, en el supuesto que se capten datos de carácter personal- en este caso tan sólo la Ip de acceso; les informamos que estas serán tratadas e incorporadas en un Fichero responsabilidad de INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL. Conforme lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a: c. Neopàtria, 74-76, 08030 Barcelona (Barcelona)

Se informa al usuario que Google podrá transmitir esta información a terceros cuando así lo requiera la ley, o cuando estos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará la dirección de IP del usuario con otro dato de que dispongan, y por lo tanto lo harán totalmente de forma anonimizada.

Para rehusar o eliminar esta “cookie” se puede consultar la siguiente dirección:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

En cualquier caso, el usuario puede habilitar la opción de su propio sistema de navegación para no permitir la instalación de cookies; sin que en ningún caso INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL pueda ser responsable de que la inhabilitación de Cookies comporte que algunos de los servicios que ofrece esta web no funcione correctamente.

Si desea más información sobre las cookies y su manera de deshabitarlas según su sistema de navegación puede consultar los siguientes links:
www.aboutcookies.org y http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

Además también puede deshabilitar las cookies desde el propio navegador que está utilizando en su propio dispositivo; siendo los pasos a seguir en los navegadores más utilizados:

– Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración.

– Firefox, en la opción de menú Herramientas → Opciones → Privacidad → Cookies.

– Chrome: Configuración → Mostrar opciones avanzadas → Privacidad → Configuración de contenido.

– Safari: Preferencias → Seguridad.

En caso contrario, y habiendo informado David Rovira Minguella del uso de cookies, y sin que estas hayan sido inhabilitadas implica que el usuario da su consentimiento al tratamiento de datos por Google en la forma prevista en esta aviso y para las finalidades aquí descritas.

En caso de duda o de cualquier comentario, se puede dirigir a INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ANDREU SL a través de los sus medios de atención al público.