La continuïtat a Secundària

En acabar l’Educació Primària l’escola Laia ofereix la possibilitat de continuar els estudis de l’etapa d’Educació Secundària, Batxillerat i/o Cicles Formatius en tres centres amb els quals mantenim una adscripció. Així garantim a les nostres famílies l’accés a qualsevol d’aquests centres.

Aquesta continuïtat també ve avalada per la comunicació que es manté a nivell pedagògic, de manera que caps d’estudi i tutors mantenen el contacte entre escoles per tal d’assegurar el seguiment individual de cada un dels alumnes.

L’elecció d’aquestes dues escoles s’ha dut a terme tenint en compte tant l’afinitat a nivell metodològic com pel fet de compartir un projecte educatiu semblant. Cada una d’elles es defineix a partir d’uns trets específics que han d’acabar determinant la seva tria.

Per a més informació, poden accedir a les seves pàgines web, clicant a qualsevol dels següents enllaços:

Centre d'estudis Monlau

Carrer de Monlau 6, 08027 Barcelona https://www.monlau.com/eso-batxillerat/

Escola IPSI

C. Comte Borrell, 243-249 08029 Barcelona www.ipsi.cat

Escola Pia Nostra Senyora

Carrer Diputació, 277, 08007 Barcelona nostrasenyora.escolapia.cat